Jonas Žiukelis

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Jonas Žukelis

Kultūrinė terpė

XX a. pr.