Bronius Laucevičius-Vargšas

Vardas Bronius
Pavardė Laucevičius
Slapyvardis Vargšas
Profesija rašytojas
Gimimo data 1884 m.

Išsami biografija

Mokėsi Kelmės pradinėje mokykloje, Lomžos gimnazijoje. Dirbo raštininku, vaistininko padėjėju. 1900–1904 m. gyvendamas Šiauliuose, įsitraukė į revoliucinę veiklą, persekiojamas 1905 m. išvyko į JAV. Čikagoje dirbo vaistinėse, spaustuvėje, rašė straipsnius Filadelfijoje leidžiamam Lietuvių socialistų sąjungos laikraščiui „Kova“. 1908 m. įkūrė Dramatišką ratelį, 1913 m. suorganizavo teatro mėgėjų trupę  „Veidrodžio bendrovė“, jos aktorius ir režisierius. 1909 m. redagavo laikraštį „Mūsų gyvenimas“, 1914–1915 m. redagavo ir leido teatrui skirtą mėnesinį žurnalą „Veidrodis“, kuriame paskelbė dramos veikalų, straipsnių apie režisūrą, vaidybą, dekoravimą.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Bronius Laucevičius-Vargšas