Liucijonas Uziembla

Vardas Liucijonas
Pavardė Uziembla
Vardas originalo kalba Lucjan
Pavardė originalo kalba Uziębło
Slapyvardis Sulim
Profesija kultūros veikėjas, leidėjas, muziejininkas, kolekcininkas
Gimimo data 1864 m.

Išsami biografija

Publicistas, kultūros veikėjas, bibliotekininkas, knygų ir grafikos rinkėjas, Senovės mėgėjų būrelio, Vilniaus meno ir mokslo muziejaus draugijos iniciatorius ir direktorius (1907–1915). Bendradarbiavo spausdinant Geografinį žodyną (Słownik geograficzny), spaudoje rašė apie Adomą Mickevičių, Syrokomlę, Vilniaus miesto paminklus, tyrinėjo Vilniaus kapines.Turėjo sukaupęs apie 5 000 tomų biblioteką, joje buvo vertingų pergamentų, „Vilnianos“ piešinių, įvairių leidinių, litografijų, ekslibrisų, autografų rinkinių. Dalį jų L. Uziembla dovanojo Vilniaus universitetui ir Vilniaus mokslo bičiulių draugijai, dalį bibliotekos knygų ir rankraščių jo žmona 1949 m. perleido Lietuvos mokslų akademijos bibliotekai.
 
Šaltiniai
Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918.- Vilnius, 1984, p.133.
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1965.- T. 32, p.360.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Lucjan Uziembła

Šaltiniai

Kisarauskas V., „Lietuvos knygos ženklai 1518–1918“, Lietuva, 1984.
Lietuvių enciklopedija, JAV, 1965, T. 32.