Juozapas Gendrėnas

Vardas Juozapas
Pavardė Gendrėnas
Profesija dvasininkas
Gimimo data 1886 m.

Išsami biografija

Dvasininkas. 1909–1912 m. J. Gendrėnas buvo vikaru Linkuvoje (Pakruojo r.), 1912 m. Pakapėje (Šiaulių r.), 1912–1914 m. Viekšniuose (Mažeikių r.), 1914–1915 m. – Vaškuose (Pasvalio r.), 1915–1917 m. Svėdasuose (Anykščių r.), 1917 m. Vilkijoje, (Kauno r.), nuo 1918 m. buvo Muniškių (Kauno r.) Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios kuratu, kunigu-filialistu, 1918–1919 m. Vandžiogalos (Kauno r.) vikaru, 1919–1930 m. J. Gendrėnas buvo Imbrado (Zarasų r.) Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios kuratu. 1922–1930 m. Stelmužės (Zarasų r.) Viešpaties Jėzaus Kryžiaus bažnyčios rektorius, 1930–1932 m. Ragelių (Rokiškio r.) Švč. Mergelės Marijos bažnyčios kuratas. 1932–1937 m. J. Gendrėnas buvo Surdegio (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos administratorius. 1941–1946 m. J. Gendrėnas Uliūnų (Panevėžio r.) Kristaus Žengimo į Dangų parapijos klebonas.

Nuo 1910 m. kunigas J. Gendrėnas buvo Lietuvos Mokslo draugijos narys. Bendradarbiavo spaudoje, pasirašinėdamas Vikonių Juozelio slapyvardžiu.

Jis surinko, paruošė ir išleido maldaknyges: „Šiluvos knygelė : garbinimui stebuklingos Šv. P. Marijos Šiluvoje : papuošta 20 pav.“ (1930 m.) ir „Dievas su mumis! (1933 m.).

Senatvę J. Gendrėnas praleido Naujamiestyje (Panevėžio r.) kaip altarista.

Šaltiniai

Anykštėnų biografijų žinynas, http://www.anykstenai.lt/asmenys/.