Kazimiera Tiškevičiova

Išsami biografija

Grafienė. Gyveno XIX a. I pusėje.

Kilusi iš Gorskių giminės. Šiaulių pavieto maršalkos Antano Žukovskio žmona.