Pranciškus Funkas

Išsami biografija

Trejiems metams buvo išsinuomojęs Pagryžės dvarą Viduklės paviete. Gyveno XVIII amžiuje.