Zosė Urbonaitė

Išsami biografija

Politinė kalinė. Areštuota 1952 m., kalėjo Angarsko, Usolje-Sibirskoje, Irkutsko lageriuose.