Petras Vaidžiulis

Išsami biografija

Politinis kalinys, tremtinys. 1951 m. suimtas už ryšį su partizanais ir išvežtas iš Sereikių k. Lygumų vls. Kalėjo Irkutsko sr. Taišeto, Bratsko lageriuose. Į Lietuvą grįžo 1957 m.