Stanislovas Vaitelis

Vardas Stanislovas
Pavardė Vaitelis
Profesija kunigas
Gimimo data 1906-04-16

Išsami biografija

Kunigas. Gimė 1906 m. balandžio 16 d. Notėnų bažnytkaimyje 9Skuodo r.) gausioje, religingoje šeimoje, mirė 1990 m. gruodžio 24 d.

Čia įgijo pradinį mokslą, vėliau mokėsi Telšių gimnazijoje, išeidamas per metus po dvi klases. Į Kauno kunigų seminariją įstojo 1925 m., 1928 m. persikelia į Telšių kunigų seminariją ir tampa pirmosios laidos, 1930 m. birželio 12 dienos, įšventintuoju kunigu. Tuoj buvo paskirtas Salantų vikaru.

1935–1936 m. išsiunčiamas į Romos šv. Grigaliaus universitetą, iš kur grįžo su bakalauro diplomu. Paskiriamas Plungės gimnazijos ir kariuomenės kapelionu. Nuo 1937 m. – Žemalės, Upynos, Tryškių, Nevarėnų klebonas. 1945 m. spalį atkeliamas į karo nuniokotą Skuodą. Vykdė atstatymo – remonto darbus. Bet 1949 m. spalio 9 d. areštuojamas ir nuteisiamas dešimčiai metų už antitarybinę agitaciją. Grįžo 1956 m. gegužės 19 d. Leido dirbti altaristos darbą Plateliuose, Ylakiuose, vėliau – klebonu Lieplaukėje, Kartenoje, Degučiuose, Kvėdarnoje, vėl Skuode. Kad ir kaip sveikai atrodė, bet gavo eiti altarijon. 1977 m. mirus Notėnų klebonui Antanui Tylai iš Skuodo teko važinėti ir aptarnauti gimtinės bažnytėlę – Notėnus. Ją atnaujino, išpuošė, negailėjo savo lėšų.

Vėliau gyveno Notėnuose.

Paliko atsiminimų „Mano Kryžiaus kelias“ ir pluoštą eilėraščių.

Šaltiniai

Žemaičių vyskupystės muziejus, http://www.varniai-museum.lt/index.php?mid=112&art=593&langID=1 (žiūrėta 2013 10 14).