Pranciškus Funko

Išsami biografija

Jo karališkosios mylistos vėliavininkas. XVIII a. II p.