Leopoldas Choromanskis

Išsami biografija

Iš Telšių. Šiaulių pavieto pasienio teismo sekretoriaus ir advokato Kajetono Choromanskio brolis. XIX a.