Kajetonas Choromanskis

Išsami biografija

Šiaulių pavieto pasienio teismo sekretorius ir advokatas, XIX a.