Kazimiera Vainoraitė

Šaltiniai

Šiaulių „Aušros“ muziejus