Jonas Mackonis

Vardas Jonas
Pavardė Mackonis
Profesija tapytojas, dailėtyrininkas, rašytojas, dėstytojas
Gimimo data 1922-11-09

Išsami biografija

Tapytojas, dailėtyrininkas, rašytojas. Gimė 1922 m. lapkričio 9 d. Paąžuolėje (dabar Varėnos r.), mirė 2002 m. kovo 16 d. Vilniuje.

Vilniaus lietuvių veikėjo, žurnalisto Rapolo Mackonio brolis.
1941–1943 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, 1945–1948 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, Stasio Ušinsko studijoje. Menotyros mokslų kandidatas, 1968 m. apgynė disertaciją „Lietuvos teatrų muzikinių spektaklių scenografija“.
1948–1951 m. KTDDI asistentas, 1951–1989 m. dėstė Lietuvos dailės instituto (dabar VDA) Piešimo katedroje; profesorius (1983 m.).
Nuo 1953 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
LSSR nusipelnės meno veikėjas (1982 m.).

Nutapė teminių kompozicijų („Audėjas“, 1971 m.; „Dzūkų vestuvės“, 1974 m.; „Filomatai“, 1979 m.; „Pilėnai“, 1982 m.; „Taip gimė Lietuvos opera“, 1986 m.; „Barbora ir Žygimantas“, 1993 m.; „Mindaugo karūnavimas“, 1997 m.; „Šv. Brunonas Lietuvos žemėje – Anno Domini 1009“, 2002 m.), portretų (bitininko Šimo, 1970 m.; vaikaičio Jogailos, 1973 m.; M. Šlapelienės, B. Grincevičiūtės, abu 1977 m.; A. Šabaniausko, 1983 m.; M. Mažvydo, 1997 m.), peizažų (daugiausia Vilniaus senamiesčio). Paveikslams būdinga lyrizmas, statiška kompozicija, dekoratyvumas, smulkios, kruopščiai ištapytos detalės.

Parašė dramos kūrinių („Tiltas“, 1948 m.; „Piršliai“, 1958 m.; „Ulijona“, 1963 m.; „Ledi Makbet iš Akmenės“, 1979 m.), libretų operoms (V. Klovos „Pilėnai“, 1956 m.; „Du kalavijai“, 1965 m.; „Amerikietiškoji tragedija“, 1968 m.; B. Dvariono „Dalia“, 1959 m.; A. Račiūno „Saulės miestas“, 1965 m.), scenarijų filmui „Julius Janonis“ (1959 m.), monografijų („Antanas Žmuidzinavičius“, 1957 m.; „Lietuvos scenografija“, su G. Aleksiene, 1969  m.; „Aleksandras Vitulskis“, 1972 m.), atsiminimų („Boružės odisėjos“, 2003 m.).
Nuo 1950 m. dalyvavo parodose.

Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Alytaus kraštotyros muziejuje.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Jonas Mackevičius lietuvių kalba 
Jonas Mackonis-Mackevičius lietuvių kalba 

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.