Danutė Karaškaitė-Brusokienė

Vardas Danutė
Pavardė Karaškaitė-Brusokienė
Mergautinė pavardė Karaškaitė
Profesija tapytojas, grafikas, vitražistas
Gimimo data 1925-08-27

Išsami biografija

Vitražo dailininkė, tapytoja, grafikė. Gimė 1925 m. rugpjūčio 27 d. (kitur 1925 m. birželio 7 d.) Kaune, mirė 2001 m. vasario 20 d. Vilniuje.
Mokėsi Šiaulių mergaičių gimnazijoje, lankė Šiaulių dailės studiją. 1945–1951 m. studijavo vitražą Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute pas Stasį Ušinską.

1951–1952 m. dirbo laborante Vilniaus valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija), nuo 1952 m. – neetatinė Valstybinės politinės ir mokslinės literatūros leidykloje, buvo Lietuvos liaudies meno draugijos konsultantė.

Nuo 1957 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Nuo 1951 m. dalyvavo dailės parodose. Surengė asmeninių parodų Vilniuje (1987, 1994) ir Šiauliuose (1988).
Sukūrė vitražų („Audėjas“, 1951), plakatų („Organizuokime sezoninius vaikų darželius kolūkiuose“, 1954; „Padėsiu mamytei“, „Dainuok, šalie gimtoji“ – abu 1958; „TSRS – taikos šalis“, 1952), iliustracijų žurnalams „Tarybinė moteris“, „Švyturys“, „Šluota“, knygų viršelių (P. Merimė „Karolio IX laikų kronika“, 1955), apipavidalino knygų. Taip pat sukūrė tapybos darbų, piešinių – daugiausia portretų („Onutės Narbutienės portretas“, „Edita“ – abu 1986; Šiaulių Didždvario gimnazijos įkūrėjos grafienės A. Zubovienės). Plakatai pasižymi dekoratyvumu, naujai traktuotais nacionaliniais motyvais, portretai – jautriai perteikia vaizduojamo žmogaus dvasinį pasaulį.

Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje (plakatas „Padėsiu mamytei“, 1959).

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.
XX a. lietuvių dailės istorija: Lietuvių tarybinė dailė 1940–1960, 3.