Petras Gedvila

Vardas Petras
Pavardė Gedvila
Gimimo data 1907 m.

Išsami biografija

Prieš II pasaulinį karą dirbo urėdo pavaduotoju. Karui baigiantis pasitraukė į Vokietiją, Italiją, vėliau – į JAV. Ten studijavo elektroniką, kompiuterius, įgijo nekilnojamojo turto bei pardavimo agento diplomą. Vertėsi įvairiais darbais, mokėjo 5 kalbas. Grojo vargonais, smuiku, fleita, rašė eilėraščius, romanus.