Jankelis Fišeris

Išsami biografija

Fotografas Jankelis Fišeris (kai kur – Fišeras) XX a. pr. dirbo Joniškyje. Jis turėjo įsirengęs fotoateljė Šiaulių g. 5 (kai kuriuose šaltiniuose – Šiaulių g. 9) mūrinio pastato antrame aukšte (pastatas išlikęs). J. Fišeris dirbo fotografu maždaug nuo 1910 iki 1941 metų, vėliau pasitraukė į Rusiją. Fotografijas žymėjo dviem autorinėmis žymėmis: spaudais fotografijų nugarėlėse ir reljefiniais įspaudais. J. Fišeriui Joniškyje priklausė ir kino teatras „Lira“, kuris buvo įsikūręs Šiaulių g. 5 (vėliau - Dariaus ir Girėno gatvės 2-ame name). Fotografu dirbo ir J. Fišerio sūnus I. Fišeris, fotografuoti išmokęs iš tėvo.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
J. Fišeris
J. Fišeras
Я. И. Фишер

Šaltiniai

Nekrašius J., „Fotografijos raida šiaurės Lietuvoje (XIX a. pab. – XX a. penktame dešimtmetyje)“, Žiemgala, 2005, Nr. 1, http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/7_nekrasius.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 24 d.).
Ripskytė L., „Joniškio krašto senieji fotografai (XIX a. pabaiga – XX a. vidurys)“, Žemygala, 2006, Nr. 2, p. 36–50.