Adomas Daukša

Vardas Adomas
Pavardė Daukša
Profesija fotografas, bajoras

Išsami biografija

Vilniaus fotografas, bajoras. 1897 su Janu Hermanovičiumi Botanikos g. (dab. Barboros Radvilaitės gatvė) įsteigė fotografijos firmą „Hermanowicz ir Co“. 1898–1902 m. A. Daukšos ateljė veikė Blagoveščenskajos g. (dab. Dominikonų). XIX a. pab. – XX a. pr. A. Daukša, važinėdamas po Lietuvos ir dabartinės Baltarusijos miestus, miestelius ir bažnytkaimius, fotografavo katalikų ir stačiatikių kulto pastatus bei kompleksus. Buvo Rusų fotografijos draugijos Maskvoje narys.
Biografijos šaltinis: Vilniaus fotografija. 1858–1915: katalogas, sud. M. Matulytė, Vilnius, 2001, p. 488.