Jokūbas Geištoras

Vardas Jokūbas
Pavardė Geištoras
Profesija bajoras
Gimimo data 1827 m.

Išsami biografija

1844–1848 m. Sankt Peterburgo universitete studijavo teisę (nebaigė). Grįžęs į Lietuvą gyveno savo Ignacogrado dvare (Kėdainių apskr.). Rėmė vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdį. Savo dvare lažą pakeitė činšu. Nuo 1862 m. vienas Lietuvos „baltųjų“ politinės grupuotės vadovų (1863 m. vasario mėn. jų sudaryto komiteto narys). 1863 m. kovo–liepos mėn. sukilėlių Lietuvos provincijų valdymo skyriaus pirmininkas. 1863 m. rugpjūčio 12 d. suimtas, iki 1865 m. kalintas. 1865–1872 m. praleido tremtyje Sibire. 1872 m. grįžęs gyveno Suvalkuose, nuo 1873 m. – Varšuvoje (čia įkūrė antikvariatą). Bendradarbiavo spaudoje (rašė apie valstiečių laisvę ir lygybę, 1859 m., Lietuvą prieš 1863 m., 1888 m., Gegužės trečiosios konstituciją, 1891 m., I. Zavišą, A. Medekšą, T. Koswinskį, Marijampolės apskritį, 1894 m., ir kt.), vertingi „Jokūbo Geištoro 1857–1865 metų atsiminimai“ („Pamiętnik Jakóba Gieysztora z lat 1857–1865“, 1913, ²1921).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Geistoras

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6.