Mečislovas Gedvilas

Vardas Mečislovas
Pavardė Gedvilas
Profesija visuomenės veikėjas
Gimimo data 1901-11-11

Išsami biografija

Sovietų veikėjas. Gimė 1901 m. lapkričio 11 d. Bubiuose (Šiaulių r.), mirė 1981 m. vasario 5 d. Vilniuje.

Sovietų Sąjungos komunistų partijos (SSKP) narys (nuo 1934 m. iki 1940 priklausė Lietuvos komunistų partijai (LKP). Už draudžiamosios lietuvių spaudos platinimą M. Gedvilo tėvas su šeima 1904 m. buvo ištremtas į Rusiją. 1919–1922 m. M. Gedvilas studijavo Petrogrado technologijos institute. 1923 m. grįžo į Lietuvą. 1923–1927 m. mokytojavo, 1928–1930 m. redagavo laikraštį „Žemaitis“, dirbo laisvamanių etinės kultūros draugijoje. 1926–1931 m. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narys. Dalyvavo opozicinėje tautininkų valdžiai veikloje, dėl to 1927–1931 m. kelis kartus administracine tvarka kalintas. Suartėjo su komunistais. Redagavo nelegalius komunistų leidinius. 1931–1940 m. Telšių apygardos ligonių kasų direktorius. Sovietų Socialistių Respublikų Sąjungai (SSRS) okupavus Lietuvą, 1940 m. birželio–liepos mėn. vadinamos Liaudies vyriausybės vidaus reikalų ministras. 1940–1946 m. LSSR Liaudies komisarų tarybos, 1946–1956 m. Ministrų Tarybos (MT) pirmininkas. Vienas Lietuvos inkorporavimo į SSRS vykdytojų, prisidėjo prie represijų prieš lietuvių inteligentiją, politikos veikėjus. Su kitais įgyvendino SSRS politiką – slopino pasipriešinimą sovietų okupaciniam režimui, vykdė prievartinę valstiečių kolektyvizaciją, persekiojo katalikybę. Bolševikinės M. Gedvilo politinės pažiūros ilgainiui kito. Apie 1950 m. su J. Paleckiu pradėjo kritiškai vertinti brutalią rusifikaciją, jai priešintis, iš dalies pripažino XIX a. pab. – XX a. pr. liet. tautinio išsivaduojamojo judėjimo reikšmę, dėl to ne kartą kritikuotas LKP centro komiteto (CK) biure, plenumuose ir suvažiavimuose. 1956 m. iš MT pirmininko pareigų atleistas. 1957–1973 m. LSSR švietimo ministras. Švietimo ministerijos darbuotojų veikiamas nepritarė mokyklų rusifikavimui, stengėsi išsaugoti lietuvių kalbą kaip dėstomąją. 1940–1976 m. LKP CK narys, 1952–1956 m. kandidatas į SSKP CK narius, 1940–1956 m. LKP CK biuro narys. Atsiminimų knygos „Lemiamas posūkis“ (1975, rusų k. 1979).

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6.